Spil

Home


Stichting Platform Intercultureel Leren (SPIL) is een overkoepelende Nederlandse jongerenorganisatie zonder winstoogmerk. De stichting is in het leven geroepen ter bevordering van samenwerking tussen organisaties welke zich op internationaal, cultureel en educatief terrein bezig houden met uitwisselingsprogramma’s. De samenwerking van de leden van SPIL richt zich op het aanbod van High School programma’s voor 15-18 jarigen.


De volgende organisaties zijn lid van de stichting:

AFS,

INTO Study Exchanges,

Interlanguage,

Rotary,

STS,

Travel Active en

YFUnl International Exchange.

 

Spil
YFU Into STS Travel active Rotary AFS Interlanguage
Interlanguage AFS Rotary STS Into YFU Travel Active
AFS Interlanguage Travel Active YFU STS Rotary Into
Rotary YFU Into Interlanguage AFS Travel Active STS